การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

จีนและพม่าทั้งสองประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญกับภารกิจเดียวกันในการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนจีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับพม่าเพื่อแสวงหาความร่วมมือกันระหว่างแผนการพัฒนาของตนและดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาความพยายามดังกล่าวจะช่วยให้พม่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสอง

จีนให้การสนับสนุนความพยายามของพม่าในการรักษาเสถียรภาพภายในประเทศและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของยะไข่ด้วยบทสนทนาและการปรึกษาหารือระหว่างพม่ากับบังคลาเทศและยินดีที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยซูจีกล่าวว่าพม่าและจีนทั้งสองประเทศกำลังพัฒนามีประเพณีอันดีงามในการเป็นมิตร เธอกล่าวว่าพม่าต้องการทำงานร่วมกับจีนเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสนับสนุนสร้างความร่วมมือที่เป็นมิตรและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน