ประกันภัยสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาว

การประกันสุขภาพเป็นข้อบังคับสำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปที่ต้องการพำนักระยะยาวในประเทศไทย กรมธรรม์ประกันภัยจะต้องให้ความคุ้มครองสูงถึง 40,000 บาทสำหรับการรักษาผู้ป่วยนอกและสูงสุด 400,000 บาทสำหรับการรักษาผู้ป่วยใน นี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อลดภาระทางการเงินในโรงพยาบาลของรัฐโดยชาวต่างชาติซึ่งหลายคนยังไม่ได้จ่ายค่ารักษา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติกฎใหม่แล้ว อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายณัฐวุฒิประเสริฐศิริพงศ์เปิดเผย จากข้อมูลของณัฐวุฒิกฎใหม่นี้ใช้กับทั้งผู้สมัครใหม่สำหรับวีซ่า Non-Immigrant (OA) ซึ่งมีระยะเวลาพำนักสูงสุด 1 ปีและผู้ที่ต้องการต่ออายุวีซ่า การต่ออายุแต่ละครั้งจะมีอายุหนึ่งปีนโยบายต่างประเทศก็โอเคเช่นกัน การประกันสุขภาพดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน ชาวต่างชาติสามารถซื้อประกันสุขภาพที่ถูกต้องได้จากหรือหากพวกเขาต้องการใช้ประกันสุขภาพที่ซื้อในต่างประเทศพวกเขาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนเงินความคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎ เราจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบความถูกต้องของการประกันสุขภาพที่ซื้อจากต่างประเทศ